Strona główna Aktualności Zmiana dowódcy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej

Zmiana dowódcy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej

Zmiana Dowódcy 1WBPanc - pułkownik Artur Kozłowski (z prawej) zastąpił generała brygady Jarosława Górowskiego (z lewej)
Zmiana Dowódcy 1WBPanc - pułkownik Artur Kozłowski (z prawej) zastąpił generała brygady Jarosława Górowskiego (z lewej)

Od 1 lutego 2022 roku 1. Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusza Kościuszki w Wesołej ma nowego dowódcę.

W Jedynej Pancernej zmiany!
Dotychczasowy dowódca, gen. bryg. Jarosław Górowski został awansowany na Szefa  Zarządu Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych- zastępcę Inspektora Wojsk Lądowych

Na dowódcę naszej warszawskiej brygady pancernej został mianowany płk. Artur Kozłowski, dotychczasowy sztabu 18 Dywizji Zmechanizowanej, w skład której wchodzi 1. Warszawska Brygada Pancerna.

Pułkownik Artur Kozłowski

Pułkownik Artur Kozłowski - Dowódca 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. gen. Tadeusza Kościuszki w Wesołej
Dowódca 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. gen. Tadeusza Kościuszki w Wesołej

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu z 1997 r. Kierunek: Dowodzenie – Rozpoznanie.

Służbę zawodową rozpoczął na stanowisku dowódcy plutonu rozpoznawczego w 9. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Braniewie. W roku 2001 został wyznaczony na dowódcę kompanii zmechanizowanej, którą dowodził do 2005 roku.

Lata 2004-2005 to służba w ramach III zmiany PKW Irak na stanowisku dowódcy kompanii zmechanizowanej. Po powrocie do kraju w latach 2005-2008 pełnił funkcję Oficera Sekcji Szkolenia Pionu Szkolenia w 9. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Braniewie.

W latach 2006-2007 pełnił obowiązki Szefa Wydziału Ochrony Wojsk w Oddziale Operacyjnym w ramach VII zmiany PKW Irak. Po powrocie z misji, w 2007 odbył studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Kryzysowe.

W latach 2008-2012 służył w Dowództwie Wojsk Lądowych na stanowisku Specjalisty Oddziału Szkolenia, Szefostwa Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych w Pionie Szkolenia. Ponadto w latach 2008-2011 był czynnym przedstawicielem Zespołu Zbierania i Upowszechniania Doświadczeń oraz Grupy Roboczej C-IED w Dowództwie Wojsk Lądowych. Jednocześnie w 2011 roku na Akademii Obrony Narodowej ukończył kurs doskonalący z Ochrony Wojsk w Operacji.

W latach 2011-2012 był w składzie Zespołu Roboczego ds. opracowania dokumentów normujących proces szkolenia w Programie Szkolenia Pododdziałów Zawodowych Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych na szczeblach Dowództwa Wojsk Lądowych i Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Ponadto, w ramach zespołu ds. monitorowania, koordynacji i szkolenia pododdziałów do misji w PKW Afganistan koordynował przedsięwzięciami szkoleniowymi oraz uczestniczył w „ocenie stopnia przygotowania” do wykonywania zadań w rejonie misji. W czerwcu 2012 r. ukończył kursu kwalifikacyjny dowódców batalionów w Akademii Obrony Narodowej.

W latach 2012-2016 był dowódcą 16 Batalionu Zmechanizowanego w Morągu w 20. Brygadzie Zmechanizowanej. Pod jego dowództwem 16 bz zajmował czołowe miejsca we współzawodnictwie w szkoleniu bojowym batalionów zmechanizowanych i czołgów na szczeblu ZT i brygady.

W latach 2016-2018 został wyznaczony do pełnienia funkcji Starszego Specjalisty Oddziału Programowania Ćwiczeń w Inspektoracie Szkolenia w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Tam zajmował się planowaniem i organizowaniem zasadniczych ćwiczeń na szczeblu DG RSZ (pk. MODEL, DRAGON). W czerwcu 2018 ukończył Wyższy Kurs Operacyjno-Strategiczny w Akademii Sztuki Wojennej.

W październiku 2018 roku został wyznaczony na stanowisko Szefa Szkolenia Dywizji w 18 Dywizji Zmechanizowanej w Siedlcach. W 2019 roku ukończył kursy doskonalące, „SERE VIP” na poziomie „B” i „C” oraz kurs doskonalący w zakresie Samoratowania i Przetrwania na Wodzie w ramach szkolenia SERE „B” i „C” VIP w Ośrodku Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP w Gdyni. Od 2019 roku pełnił obowiązki zastępcy szefa sztabu ds. operacyjnych – szef pionu.

Z dniem 1 lutego 2021 r. objął stanowisko szefa sztabu 18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka. W czerwcu 2021 roku ukończył Podyplomowe Studia Polityki Obronnej w Akademi Sztuki Wojennej.

Od 1 lutego 2022 jest dowódcą 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. gen. Tadeusza Kościuszki w Wesołej (dzielnica Warszawy).

Generał brygady Jarosław Górowski

Generał brygady Jarosław Górowski Dowódca 1. Warszawskiej Brygady Pancernej - wita przybyłego na uroczystości Jana Kasprzyka Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych - Szef Zarządu Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych - Zastępca Inspektora Wojsk Lądowych
Szef Zarządu Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych – Zastępca Inspektora Wojsk Lądowych

Generał brygady Jarosław Górowski urodził się w 1973 roku w Bielsku – Białej. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, Akademii Obrony Narodowej, Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych.

Ukończył także Army Operation Course w Canadian Land Forces Commanding and Staff College – Kingston, Advanced Commanding and Staff Course w Joint Services Commanding and Staff College w Akademii Obrony Wielkiej Brytanii w Shrivenham oraz National Security Program w Canadian Forces Colege w Toronto.

Po ukończeniu szkoły oficerskiej pełnił służbę 9. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Braniewie na stanowiskach dowódcy plutonu oraz dowódcy kompanii zmechanizowanej (1997-2002). Po ukończeniu studiów w Akademii Obrony Narodowej pełnił służbę w 17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej w Międzyrzeczu na stanowiskach oficera operacyjnego, oficera łącznikowego- tłumacza oraz zastępcy szefa sztabu brygady (2005-2010). W ramach II Zmiany Polskiego Kontyngentu w Afganistanie pełnił służbę na stanowisku szefa sztabu Polskiej Grupy Bojowej. Za służbę w ramach II zmiany PKW odznaczony przez stronę amerykańską Bronze Star Medal – Gwiazdą Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych.

W latach 2010-2014 dowodził 24. batalionem ułanów w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie, ponadto dowodził zgrupowaniem bojowym „Alfa” w ramach VIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Za umiejętne i skuteczne dowodzenie jednostką bojową w trakcie działań bojowych, podczas użycia SZRP poza granicami państwa, odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego (2013). Od 2015 roku pełnił służbę na stanowisku szefa szkolenia 34. Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu, Szefa Oddziału Operacyjnego-Zastępcy Szefa Zarządu Operacyjnego J3 w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sil Zbrojnych.

W lipcu 2019 r. wyznaczony na stanowisko Szefa Sztabu 18. Dywizji Zmechanizowanej.

20 marca 2020 r., wyznaczony został na stanowisko dowódcy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej.

W sierpniu 2020 r. awansowany do stopnia generała brygady Wojska Polskiego.

Od 1 lutego 2022 r. jest Szefem  Zarządu Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych- Zastępcą Inspektora Wojsk Lądowych.